นําเข้าแรงงานต่างด้าวchonladagarden
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

FOREIGN WORKER EMPLOYMENT AGENCY
CHONLADA GARDEN VIT AND SERVICE COMPANY LIMITED

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ

ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
เราคือ..นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ รับปรึกษา แก้ไขปัญหาแรงงาน
ควบคุมต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพ

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดำเนินกิจการในชื่อ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จดทะเบียน วางเงินค้ำประกัน 5 ล้านบาท และได้รับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว  นำเข้าแรงงานต่างด้าว(MOU) 3 สัญชาติ (พม่า,กัมพูชา,ลาว) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ  จนกระทั่งจัดส่งแรงงานให้ถึงนายจ้าง  • บริการนำคนต่างด้าว MOU เข้ามาทำงานในประเทศ

  • รับบริการดูแลพนักงาน ที่นำเข้ามาทำงานในประเทศ

  • รับบริการที่ปรึกษาแรงงานต่างด้าว MOU ทั่วไป

  • บริการจัดสรรเลือกพนักงานเข้าทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

  • บริการงานด้านเอกสารของแรงงานต่างด้าว ให้ถูกต้องตามกฏหมาย

กิจกรรมของ บริษัท ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด