บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะส่งตัวพนักงานเข้ารับการตรวจร่างกายยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกพนักงานก่อนเข้าปฎิบัติงานในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ