บริการของเรา  ขอบเขตการบริการ  ระยอง  ชลบุรี ฉะเชิงเทรา  ปราจีนบุรี

  • นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 3  สัญชาติ กัมพูชา พม่า ลาว
  • บริการรับขึ้นทะเบียนนำเข้า 3 สัญชาติ
  • รับต่อวีซ่า พาสปอร์ต
  • รับต่อใบอนญาตทำงาน
  • รับต่อรายงานตัว 90 วัน
  • รับดูแลเอกสารแรงงานต่างด้าวทั้งหมด
  • รับจัดหาพนักงานแรงงานต่างด้าวและคนไทยทำงานในโรงงาน

 

ให้บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย (MOU) จัดทำเอกสารให้กับนายจ้างที่ต้องการแรงงานต่างด้าว เพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดสรรแรงงานตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ  จนกระทั่งจัดส่งแรงงานให้ถึงนายจ้าง นอกจากนี้ยัง รับบริการดูแลแรงงานต่างด้าว  ในโรงงานอุตสาหกรรมแทนนายจ้าง  บริการจัดทำ พาสปอร์ต ต่ออายุวีซ่า ใบอนุญาตทำงาน รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่พักอาศัย  เปลี่ยนนายจ้าง  แจ้งการเข้าทำงาน แจ้งออกจากงาน และเอกสารอื่นๆ ทั้งหมดด้วยทีมงานมืออาชีพ รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย

รายละเอียดการให้บริการ
บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีจะบริการแรงงานพนักงานในฝ่ายผลิต / คนสวนดูแลสวน/ แม่บ้านทำความสะอาด / ตัดหญ้า / ปูหญ้าจัดสวน ตกแต่งสวน ให้กับโรงงานของท่านภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

  1. สัญญาการบริการแรงงานกำหนดมีระยะเวลา โดยทางผู้ว่าจ้างเป็นผู้กำหนด
  2. สถานะภาพของการบริการแรงงานทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับสมัคร และคัดเลือกพนักงานทุกระดับ ทุกตำแหน่งตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  3. พนักงานที่เข้ามาทำงานให้ถือเป็นพนักงาน โดยความรับผิดชอบของ บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด