รายชื่อบริษัทลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการกับทาง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การเด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

 1. บริษัทโหล่วหยาง หลงเมน เฟอร์รอ-อัลลอย แฟคทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 2. บริษัทเต๋อจิ้นชาง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 3. บริษัททีเอสพี พรีชิชั่น สตีล ทูบ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 4. บริษัทหงหลิน อีเลคตริดเพาเวอร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
 5. บริษัทเอเชีย คอมโพสิต แมททีเรียล (ประเทศไทย) จำกัด
 6. บริษัททาเจ๋ สเตนเลส สตีล โพดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 7. บริษัทดีสุด พลาสติก แพคเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
 8. บริษัทวิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
 9. บริษัทชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
 10. บริษัทเจเค (ไทย) ไดมอนด์ ทูลส์ จำกัด
 11. บริษัทนิวไทย วีลเมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 12. บริษัทยูไนเต็ด โคทติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 13. บริษัทสยามไพบูลย์สตีล จำกัด
 14. บริษัทเมอรี่ โฮม จำกัด
 15. บริษัทจงซิง คัพ จำกัด
 16. บริษัทอีโคบลู จำกัด
 17. บริษัทวงศ์ชัย จำกัด
 18. บริษัท ไธร์ฟ พริซิชั่น อินดัสตรี จำกัด
 19. บริษัท รอยัล เมทัล ประเทศไทย จำกัด
 20. บริษัท จ่วงไท่ หลี่เเย่ จำกัด
 21. บริษัทบอลี่ไพพ์ จำกัด