ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฎิบัติอยู่ในระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือกับผู้ว่าจ้างดำเนินการตรวจสอบ และประเมินผลการทำงานของพนักงาน เพื่อนำมาพัฒนาให้เป็นแนวทางเดียวกัน...
การตรวจสุขภาพของพนักงาน

การตรวจสุขภาพของพนักงาน

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ชลดา การ์เด้นท์ วิทย์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะส่งตัวพนักงานเข้ารับการตรวจร่างกายยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการ เพื่อรับการตรวจสุขภาพ และตรวจสารเสพติดในร่างกาย...
การให้บริการงานจ้างเหมาแรงงาน

การให้บริการงานจ้างเหมาแรงงาน

การคัดเลือก และคุณสมบัติของพนักงาน จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 เพศชายหญิงตามผู้ว่าจ้างกำหนด อายุระหว่าง 18 – 45 ปี มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่ติดยาเสพติด สวัสดิการของพนักงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง กฎข้อบังคับของพนักงาน 1....